facebook_page_plugin

Baner erasmus vol2 3 los

pasek

Erasmus+ "Czas na Staż"

Czas trwania 01.06.2018-31.05.2020

Język strony

plen

W dniu 21 września 2018r. wytypowani opiekunowie październikowego wyjazdu, tj. Piotr Felczak oraz Katarzyna Kroczewska wzięli udział w szkoleniu nt. programu Erasmus+. Szkolenie miało miejsce w Zespole Szkół Nr 36 im. Marcina Kasprzaka w Warszawie. Organizatorem był nasz partner Your International Training.

W pierwszych tygodniach roku szkolnego 2018/2019 odbyły się spotkania z uczniami, a następnie z rodzicami pierwszych uczestników projektu Czas na Staż w ramach programu Erasmus Plus. Projekt zakłada dwutygodniowe praktyki w Irlandii, w których biorą udział uczniowie technikum różnych specjalności. Po czerwcowej rekrutacji wyłoniliśmy 26 uczniów pierwszych dwóch mobilności, które rozpoczną się 14 października 2018. Spotkania miały na celu przedstawić najważniejsze założenia projektu oraz sprawy organizacyjne związane z wyjazdem. Podczas spotkania z rodzicami odpowiadaliśmy na najważniejsze pytania związane z mobilnością. Kolejne spotkanie odbędzie się 8 października 2018 o godzinie 15:30 i będzie na nim obecny przedstawiciel Naszej grupy partnerskiej w Irlandii- Your International Training- Pani Patrycja Pilarek.

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego

© 2018 Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie. All Rights Reserved. Designed By Piotr Felczak